צילום: 970

דרישה מהיועמ”ש להורות לא להפעיל את הרכבלית בשבת

עו"ד מירון המייצג תושבים ופעילים חברתיים בחיפה, פנה ליועצת המשפטית לממשלה ודרש ממנה להורות שלא להפעיל את הרכבלית בשבת.

תושבים בחיפה ופעילים סביבתיים החליטו לשכור את שירותיו של עו”ד מירון, ולדרוש שלא להפעיל את הרכבלית בשבתות ובימי מנוחה.

במכתב ששלח אתמול (שלישי) עו”ד מירון אל היועצת המשפטית לממשלה, עו”ד גלי בהרב מיארה, הוא מתריע מפני נקיטת הליכים אם יוחלט על הפעלת הרכבלית בשבת.

“בשם מרשינו, תושבי האזור לצד פעילים חברתיים וארגונים העוסקים בנושא, שמילאו ידינו לעשות כן, הננו

לפנות אלייך בקשר עם העניין הדחוף”. “במסגרת מיצוי הליכים ובטרם הגשת הליך משפטי בנדון, הרינו לפנות בעניין הכוונה להפעלת הרכבלית ביום המנוחה. הדברים אמורים ביחס למכלול הקשור בהפעלה ובכלל זה טיוטות הצווים בענין זה אשר פורסמו באחרונה להערות הציבור, מימון הפרויקט, מתווה ההפעלה המתוכנן, אכיפה עתידית וכיו”ב”.

במכתבו כותב עו”ד מירון כי ישנה מניעה משפטית מובהקת להפעלת הרכבלית בימי המנוחה, וממילא, ככל שתתקבל החלטה בענין הפעלה שכזו, היא תעלה לכדי פסלות מובהקת ממספר טעמים ורבדים שונים, וודאי לאור משקלם המצטבר: העדר סמכות בדין בהתאם לתקנות התעבורה; הפרת הסיכומים הציבוריים שהובילו לאישור הפרויקט; הסתירה למסמכי המכרז ולתנאי הפעלת הרכבלית כפי שהוכרזו עם התנעת הפרויקט; אופי ההפעלה התעבורתי המובהק ומאפייני קו השירות; הפרת כלל ההסדרים הראשוניים לאור חריגה בוטה מסטטוס קוו ללא הסמכה בחקיקה ראשית; פגיעה ממשית בזכויות ובאינטרסים באופן לא מידתי; וכן הליך קבלת ההחלטה באופן המנוגד לחובות המנהליות המוטלות בנושא וללא הליך בדיקה הולם הנשען על תשתית עובדתית מתאימה.

עוד כותב: “מההתנהלות עד כה ברור כי כוונת ההפעלה מנוגדת באופן חזיתי אל הסדרי הסטטוס-קוו, הסדרים ראשוניים עקרוניים, שליוו את המדינה מימי הקמתה. אין לקבל שינוי שכזה ללא חקיקה ראשית – ובכלל זה קיום דיון ציבורי במליאת הכנסת ובוועדותיה ושמיעת עמדות הציבור ונבחריו כהלכה, כמו גם את ארגוני המגזר השלישי וארגוני העובדים”.

במכתב מציין עו”ד מירון כי לא ניתן להתעלם מאפיון הרכבל כקו שירות המהווה חלק ממערך התחבורה הציבורית (ולא כאלמנט תיירותי) לא ניתן לקבל – חוקית, משפטית, לשונית, מעשית ופרקטית – כל ניסיון להחריג את קו הרכבל ממכלול הקווים המהווים חלק ממערך תחבורה ציבורית סדיר. במלוא הכבוד, ניסיון כזה הוא בגדר עלבון להגיון ולשכל הישר.

בדבריו מונה עו”ד מירון מספר טעמים לכך שהרכבלית הינה כלי במערך התחבורה. כך למשל מערכת סליקה משותפת לחברות התחבורה הציבורית, אפיון התחנות הקיימות ברכבלית ותכליתן. מימון הפרויקט על ידי משרד התחבורה ולא משרד התיירות ועוד.

בהקשר זה מציין במכתב כי המסופים המצויים בתחנות הרכבלית כלל לא עובדים בשבת והדבר מדבר בעד עצמו.

בדבריו שואל עו”ד מירון האם ישראל קבעה תעריף דומה גם לאטרקציה תיירותית אחרת ובפרט רכבלים אחרים? האם בכלל ראוי שהמדינה תפעיל אטרקציה תיירותית בשבת ואף תסבסד אותה סיבסוד עמוק, במה שנראה כרצון ‘פוליטי’ גרידא לבזות את הפרהסיא של השבת בעיר חיפה?!

לדבריו הפגיעה בזכויות ובאינטרסים כתוצאה מהפעלת הרכבלית – במסגרת הליקויים לא נבחנה כלל הפגיעה כתוצאה מהפעלת הרכבלית. כך, בשונה מגמישות האפשרית בהפעלת כלי רכב / אוטובוס שחולף בתדירות נמוכה, הרכבל פועל כל שעות ההפעלה ברציפות, גם ללא נוסעים. למתכונת מקסימליסטית זו השלכות ממשיות על נראות כאמור וכן על עלויות הפעלה לא פרופורציונליות למס’ המשתמשים.

עוד כותב: “בהתאם לאפיון הגאוגרפי והטכני מדובר בהפעלת כלי תחבורה בעל נראות גבוהה במיוחד באופן הנצפה ממספר שכונות בעיר שהקרובה הינה נווה שאנן, שכונה בעלת אופי דתי דומיננטי. בהקשר זה נדגיש כי הסטטוס קוו בחיפה הינו תוצאה של מציאות היסטורית רגישה במסגרתה עוד בשנות ה 40- פעלו חברות תחבורה ערביות שהסיעו נוסעים שהתגבשו לכדי רשימה מוגדרת של קווים ייעודיים.

 

לקראת סיום כותב עו”ד מירון כשהוא כותב כי ברי שהפעלת הרכבלית בימי המנוחה מהווה סטייה מהותית מתנאי המכרז וההסכם הנחתם ומהפרשנות המשפטית שעמדה בבסיסו – וממילא מחייבת יציאה למכרז חדש ושוויוני.  השבתת הפעילות בימי המנוחה עמדה בבסיס הליך האישור הציבורי של הקמת הרכבלית – זאת ועוד, ההיבט המכרזי שיקף ויישם את הדיון הציבורי-ממשלתי ואת ההסכמות שעמדו בבסיס הקמת הפרויקט. כך, ההחלטה נוגדת סיכומי עבר מפורשים שהוסדרו, בין היתר, בפגישות נציגי ציבור חרדי עם שר התחבורה דאז ישראל כץ וכן במסגרת סיכומים בין חב’ יפה נוף ועירית חיפה מול נציגי משרד התחבורה.

לסיכום, מבקש עו”ד מירון כי יתבקש הייעוץ המשפטי לממשלה להורות כרישא על מניעה מובהקת להפעלת רכבלית בימי המנוחה – בהתאם לדין הקיים. לצד האמור, יתבקש הייעוץ להנחות את הגורמים הרלוונטיים כי כל ניסיון לשינוי המצב יידרש להיעשות כדת וכדין – בחקיקה ראשית שתקנה סמכות להסדר ראשוני, בהפעלת הסמכות כדין, ובהסדרת היבטים מכרזיים רלוונטיים.

את מכתבו מסיים עו”ד בדרישה מהיועצת המשפטית לתת מענה מיידי לדברים מחשש לניסיון הפעלה, ועל מנת שניתן יהיה להגיש צו ביניים למניעת ההפעלה.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן