ברוך דיין אמת: הרה”ח יעקב שושן – רוזנברגר ז”ל

טרגדיה בליל שביעי של פסח: המג”ש הרה”ג החסיד יעקב שושן חש ברע ונפטר בביתו. ניסיונות ההחייאה עלו בתוהו.