חב”ד לויז’ניץ: תמו הימים של הליכים כוחניים ומחטפים

על רקע רכישת ויז'ניץ את בית המדרש בבית הכנסת הגדול מחסידות גור ברחוב הרצוג, בחב"ד מבהירים כי אין בכוונתם לוותר וכי תמו הימים של ההליכים הכוחניים של מחטפים ופלישה למקום.

על רקע רכישת ויז’ניץ את בית המדרש בבית הכנסת הגדול מחסידות גור ברחוב הרצוג, בחב”ד מבהירים כי אין בכוונתם לוותר וכי תמו הימים של ההליכים הכוחניים של מחטפים ופלישה למקום.

במכתב שכתב היום מנכ”ל מוסדות חב”ד הרב לייבל שילדקרויט, אל רב קהילת ויז’ניץ בעיר, הרב חיים מאיר גרינבוים, הוא כותב כי בחב”ד נכונים להמשיך בהליך ההקצאה שהחל לפני מספר חודשים בעירייה, ולאחר השלמת ההליך בכוונת חסידי חב”ד להכנס למקום.

“הננו להודיעכם, כי על אף כניסתכם לבית המדרש הגדול בחיפה, (שנעשתה לא כדין וכחוק) בכוונתנו להמשיך עם הליך ההקצאה שהתחלנו לפני מספר חודשים מול גורמים בעירייה, על מנת לקבל את בית המדרש לרשות קהילת חב”ד ומוסדותיה . בעזרת ה’ לאחר השלמת הליך ההקצאה (שחלק מחברי המועצה כבר הביעו הסכמתם לתמוך בכך, כאשר זה יגיע בעז”ה לוועדת ההקצאות ,) בכוונתינו להיכנס לבית המדרש ברח’ הרצוג עם תלמידי הישיבה ותלמידי הכוללים ושאר חברי קהילתנו והמקורבים הרבים, בתיאום עם הרשויות המוסמכות ובהסכמת בית דין”.

בהמשך המכתב כותב הרב שילדקרויט כי “תמו הימים שבעזרת הליכים כוחניים של מחטפים, פלישה למקום והסכמים פוליטיים שנרקחים בבני ברק ובירושלים (בין שתי קהילות שהמבנה לא שייך לאחד מהם) יחולקו נכסים השייכים לציבור כולו ואשר אמורים להיות מחולקים כהוגן לפי תועלת הציבור והצורך המקומי”.

“הננו להביא לידיעתכם שמכתב זה דינו כשטר מחאה ע”פ דין, כך שלא יועיל כל חזקת שימוש וכדו (‘ אף אם מסיבות טכניות הקשורים במצב העירייה, תהליך ההקצאה ייקח משך זמן .) כמו כן הננו להביא לידיעתכם, שאף אם תשקיעו כספים וכדו’ בשיפוץ ובאחזקת המקום, אין בכוונתינו לשלם על כך מצד דין היורד לשדה חבירו וכו’, ואיננו חפצים בכל שיפוץ שתעשו בבנין בית המדרש”.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן