מפרץ חיפה. צילום: 970

מחקר חדש מצביע על קשר בין חשיפה לזיהום במפרץ חיפה לסרטן

מחקר חדש בתמיכת ובמימון המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף משרד הבריאות, מצביע על קשר בין חשיפה סביבתית לזיהום אוויר תעשייתי במפרץ חיפה לתחלואה בסרטן בין השנים 1967 ל-2012.

מחקר חדש בתמיכת ובמימון המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף משרד הבריאות, מצביע על קשר בין חשיפה סביבתית לזיהום אוויר תעשייתי במפרץ חיפה לתחלואה בסרטן בין השנים 1967 ל-2012.

תוצאות המחקר מתפרסמות במסגרת קול קורא של לשכת המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה. את המחקר ערך פרופ’ רענן רז מביה”ס לבריאות הציבור ומרכז הקיימות באוניברסיטה העברית, בשיתוף פעולה עם פרופ’ דוד ברודאי מהטכניון, פרופ’ גלעד טוויג מחיל הרפואה ומכון גרטנר, פרופ’ ליטל קינן-בוקר מאוניברסיטת חיפה ומהמרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות וחוקרים נוספים. מחקר זה הוא בהתאם לסעיף 10 בהחלטת הממשלה לצמצום זיהום אוויר והפחתת סיכונים סביבתיים באזור מפרץ חיפה משנת 2015.

המחקר מספק ראיות לכך שמגורים באזורים חשופים לזיהום אוויר תעשייתי במפרץ חיפה קשורים להיארעות סרטן בשנים 1967 ל-2012. המחקר מצא, כי בין השנים הללו, חשיפה לזיהום אוויר תעשייתי במפרץ חיפה נקשרה לסיכון מוגבר לחלות בסרטן בין 7% ל-16% (לאחר תקנון למין, שנת לידה, סוג יישוב, ארץ מוצא, חשיפה לתחמוצות חנקן וציון קוגניטיבי) בתלות בהיקף החשיפה לזיהום אוויר תעשייתי, במקרים של: סרטן השד בנשים, סרטן מערכת העצבים המרכזית, סרטן ראש וצוואר, לוקמיה, מלנומה וסרטן בלוטת התריס.

לצד בחינת מחלת הסרטן, המחקר מצא כי באותן שנים שנבחנו הייתה במפרץ חיפה תחלואה עודפת של מחלות אסטמה לצד מחלות אטופיות (אלרגיות) אחרות יחסית לקבוצת הייחוס של הנבדקים מחוץ למפרץ. עם זאת, בניגוד לסרטן, המחקר לא מצא שתחלואה עודפת זו נקשרה לחשיפה לזיהום אוויר תעשייתי, כיוון שבאזורים החשופים ביותר לזיהום התעשייתי לא נצפתה הימצאות יתר של המחלה.

המחקר אינו שולל השפעות אפשריות של זיהום האוויר התעשייתי בחיפה על התקפי אסתמה (בילדים חולי אסתמה), או השפעה של זיהום זה על תוצאי בריאות אחרים.

מחקר זה מראה שהשיעור המתוקנן לגיל של מחלות סרטן המדווח על ידי משרד הבריאות בדוחות תקופתיים ביותר מעשור עלול להיות קשור לחשיפה לזיהום אוויר ממקור תעשייתי.

מחקר זה מספק חיזוק מדעי נוסף לצורך בפינוי של התעשייה הפטרוכימית ממפרץ חיפה, והרחקתה מריכוזי אוכלוסייה. במארס 2022 אישרה ממשלת ישראל החלטה להפסקת הפעילות הפטרוכימית במפרץ חיפה בתוך עשור וקידום תוכנית לפיתוח תשתיות ומנועי צמיחה כלכליים במפרץ. החלטה זו התקבלה על בסיס הדוח המסכם של ועדת המנכ”לים שקודמה על ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד ראש הממשלה, ובחנה את הנושא.

בעשור האחרון המשרד להגנת הסביבה פועל רבות להפחתה משמעותית של פליטות חומרים מזהמים במפרץ חיפה. בין היתר, הוביל המשרד את התוכנית להפחתת זיהום אוויר במפרץ חיפה בין השנים 2015 ל-2020 – כלומר, אחרי השנים שנבדקו במחקר.

לאורך השנים חל שיפור משמעותי באיכות האוויר במפרץ חיפה: בשנות התוכנית נרשמה הפחתה של 56% מפליטות המזהמים האורגניים הנדיפים במפרץ חיפה – שכוללים חומרים מסרטנים. התוכנית שמה דגש על פליטות מזהמים אלה ואף הצליחה בכך מעבר ליעד שהוצב (שהיה 48% ביחס לפליטות בשנת 2014). בנוסף, לאחר השנים שנבדקו במחקר התרחש מעבר לגז מחצבים, שהוריד בצורה משמעותית את תחמוצות החנקן, אשר זיהמו ופגעו בבריאות הציבור.

לאורך השנים המשרד מבצע פיקוח ואכיפה כנגד המפעלים, שימועים, התראות, צווים ועיצומים כספיים על הפרות. על פי דוח המפל”ס של המשרד להגנת הסביבה לשנת 2020, במפרץ חיפה התרחשו הפחתות מצטברות בפליטת חומרים מזהמים לאוויר של 44% עד 95% משנת 2012 ועד 2020, תלוי במזהם.

תגובת בזן : “קיבלנו את תמצית המחקר ונלמד אותו. כל ניסיון לקשור בין זיהום ממשלתי בעבר לבין פעילותה של בזן מאז הפיכתה לציבורית חוטא לאמת. מרבית השנים שהמחקר מתייחס אליהן בתי הזיקוק היו בבעלות ואחריות ממשלתית, על כל המשתמע מכך. מאז הפיכתה לפרטית בשנת 2007 השקיעה הקבוצה למעלה מ-1.5 מיליארד שקל אשר הביאו לשיפור סביבתי חסר תקדים, תוך הפחתת הפליטות לאוויר בשיעור של עד 96% מאז שנת 2009. קבוצת בזן הציגה לפני שנה אסטרטגיה חדשה אשר תיתן מענה לצו השעה – תקופה היברידית ארוכה בשוק האנרגיה, במסגרתה בזן תמשיך לספק את צורכי המשק הישראלי לצד השקעה באנרגיה ירוקה. החלטת הממשלה האחרונה בנוגע למפרץ חיפה מחייבת את בזן הלכה למעשה להמשיך ולפעול עוד שנים רבות, תוך מחויבות לביטחון האנרגטי של מדינת ישראל. כפי שהמציאות העולמית מוכיחה לנו, כל טרנספורמציה בתחום האנרגיה חייבת להתבצע בהדרגתיות ותוך תכנון מוקפד. בזן תהווה גשר לעתיד משק האנרגיה לתחבורה, והחזון שלה נמצא בהלימה לחזון הממשלה בנוגע להפסקת פליטת CO2 בשנת 2050.”

מרחבי האתר
דילוג לתוכן