קלפי בבחירות לעיריית חיפה. צילום: 970

בית המשפט דחה את העתירה על פתקי ההצבעה

נשיא בית המשפט המחוזי בעיר, השופט רון שפירא, פסק כי הוא דוחה את עתירתו של קיריל קארטניק ורשימתו 'אני חי פה', לאחר שהגיד עתירה לבית המשפט בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, נגד רשימת הבית שלנו בראשות דוד עציוני, וכן נגד מנהל הבחירות לעירייה. 

נשיא בית המשפט המחוזי בעיר, השופט רון שפירא, פסק כי הוא דוחה את עתירתו של קיריל קארטניק ורשימתו ‘אני חי פה’, לאחר שהגיד עתירה לבית המשפט בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, נגד רשימת הבית שלנו בראשות דוד עציוני, וכן נגד מנהל הבחירות לעירייה.

בעתירתו טען חבר המועצה קארטניק כי יש לבטל את החלטת מנהל הבחירות שאישר לדוד עציוני להשתמש באותיות ‘דעת’ כאותיות של הרשימה לצורך הבחירות לעירייה. לטענתו אישור צירוף האותיות על ידי מנהל הבחירות, יש בה כדי הטעיה זאת לאחר שקיבל קודם לכן אישור לשימוש באותיות ‘דע’ עבור מפלגתו.

בעתירה טען קיריל קארטניק כי סעיף 39 לחוק הבחירות מורה כי כל רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או שתי אותיות וכי מי שהקדים להגיש רשימתו, זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות. לדבריו תכלית קביעת האותיות היא אמצעי להבדיל בין הרשימות השונות ותכלית זו מסוכלת אם שתי רשימות נושאות כינוי דומה שמביא לבלבול והטעיה.  לטענתו מדובר בדבר שעלול להטעות ולכן מדובר בהחלטה בלתי סבירה שניתנה תוך חריגה מסמכות של מנהל הבחירות.

בתגובה לעתירה טען מנהל הבחירות כי אמנם נכון שקארטניק הגיע ראשון להגיש רשימתו וביקש לסמן את הרשימה באותיות ‘דע’, אך אין כאן הטעיה באישור צירופי האותיות, שכן הוספת האות ‘ת’ משנה את ההיגוי, את הרצף ואת מספר האותיות, ובנוסף גם נכתב על פתק ההצבעה את כינוי הרשימה והשמות שעל גבי פתק ההצבעה שונים, כך שהחשש להטעיה ופגיעה בטוהר הבחירות הוא קטן. כבר בפתח דבריו קבע השופט שפירא כי לאחר שבחן את טענות העותר הגיע למסקנה שיש לדחות את העתירה על בסיס כתב העתירה ולאחר שהתקבלה גם תגובתו של מנהל הבחירות, גם מבלי צורך לקיים דיון במעמד הצדדים, שכן העתירה על פניה אינה מגלה עילה להתערבות בית משפט מנהלי בהחלטת מנהל הבחירות.

לדברי נשיא המחוזי, מנהל הבחירות פעל בהתאם לחוק ולהוראות מנהל הבחירות והחלטתו ניתנה בהתאם לחוק ולפסיקה והינה סבירה, שכם לא ניתן לקבוע שקיימת ודאות קרובה להטעיה ובלבול בין הרשימות, אשר אחת מכונה ‘דע’ והשניה ‘דעת’. —- לסיכום קבע: “לא מצאתי כי נפל פגם המצדיק התערבות בית משפט מנהלי בהחלטתו בנסיבות העניין. על כן, דין העתירה להידחות על בסיס כתב העתירה ולאחר שהתקבלה תגובה מקדמית של מנהל הבחירות שכן העתירה העתירה אינה מגלה על פניה עילה להתערבות בית משפט מנהלי בהחלטתו.

בשל כך קבע השופט שפירא כי קארטניק ישלם עם מפלגתו 7,000 שקלים למנהל הבחירות בעירייה, כהוצאות משפט. הוצאות משפט עבור עציוני לא נפסקו מכיוון שהוא לא טרח להגיש תגובה, ועל כן השופט לא מצא לנכון לפסוק הוצאות לזכותו.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן