נחשף ההסכם הקואליציוני בין עציוני ואגו”י

סגן ראש עיר בשכר וממלא מקום. יו"ר וועדת המשנה לתכנון ובנייה ומחזיק תיק הנדסה. יו"ר וועדת תמיכות בכפוף לשני מנדטים, ועוד מספר התחייבויות מעציוני לאגו"י.

החוק המחייב להצגת הסכמים קואליציוניים הביא את המתמודד לראשות העיר דוד עציוני להניח את ההסכמים השונים שחתם, ובין היתר גם ההסכם מול אגו”י, אותו חתם מול אבריימי שטרן.

על פי ההסכם, נציג אגו”י יכהן כממלא מקום שני וסגן ראש עיר בשכר. יחזיק בתיק ההנדסה והנלווה לכך, ויכהן כיו”ר וועדת המשנה לתכנון ובניה, ממלא מקום קבוע למליאת הועדה המקומית, חבר ועדת שימור.

נציג אגו”י ימונה ליו”ר ועדת תמיכות, בכפוף לכך שהמפלגה תקבל לפחות שני מנדטים בבחירות. נציג אגוי יכהן בכל חברה עירונית/דירקטריון/ עמותה עירונית. וכן הוחלט כי תפקיד גזבר או מורשה חתימה מחייב במועצה הדתית של העיר ייעשה בהסכמת שני הצדדים.

עוד נקבע כי העירייה תממן או תדאג למימון משרד ממשלתי בנוגע לסלילת כביש חיבור בין רחוב מקור ברוך לאהבת ישראל, וכי העובדות לצורך כך יהיו במסגרת תוכנית פתיחת השכונות הכלואות בחיפה.

יוקם צוות תוך 120 יום מיום כינונה של המועצה החדשה למציאת פתרונות לבעיית החנייה והתנועה בהדר, ובהתאם יתוקצבו הפתרונות לכך לפי החלטת ראש העיר.

העירייה תפעל להסדרת עמותה עירונית למתנסי עירוני חרדית ותקצובה בשוויון אל מול כמות המתנסים בחיפה, והיא תקבל אחריות על שלוש המתנסים החרדים בעיר.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן