בחירות בחיפה. תמונת אילוסטרציה. למצולמים אין כל קשר לכתבה. צילום: 970

בואו איתנו למסע וניתוח בין הקלפיות החרדיות

הדרמה שנוצרה סביב ההצבעה בסיבוב השני ליהב, האם אכן עמדה במבחן המציאות? בואו איתנו למסע וניתוח בין הקלפיות בריכוזים החרדים. קחו נשימה.

אחד הנתונים המעניינים בבחירות הנוכחיות, זהו סיפור הסיבוב השני במגזר החסידי בחיפה. כזכור, בשעות הצהרים של יום ראשון, ניתנה הוראה למספר קהילות חסידיות המונות להצביע עבור יונה יהב, בניגוד להצבעתם בסיבוב הראשון להצבעה עבור דוד עציוני.

כמו תמיד, נתוני הקלפיות החרדיות הינן מרתקות, ובוודאי במקרה הנוכחי לבדיקת הפער שבין הסיבוב הראשון אל מול השני.

לאחר שקיבלנו את הנתונים של ההצבעות בקלפיות, נראה כי הדיבורים על הוראה להצבעה ליהב, לא ממש מתחברים למציאות, בטח לא בהיקפים של מאות קולות באותן קלפיות שלפניכם.

ולהלן פילוח התוצאות:

נתחיל בקלפי שהינה הכי צבועה, שבעבר לא מעט פוליטיקאים בחיפה הביטו וביקשו לבדוק ולראות מה הצביעו. המדובר בקלפי 343 השוכנת בתלמוד תורה ‘תורת אמת’ ברחוב בן בבא, ושהיא למעשה שיקוף מוחלט של חסידי סערט ויז’ניץ, שם מצביעים החסידים. מנתוני הסיבוב הראשון עולה כי יעקב בורובסקי קיבל 4 קולות, דוד עציוני 713 קולות, וכל יתר המתמודדים קיבלו 0 קולות, לרבות יונה יהב. בסיבוב השני, דוד עציוני  קיבל 744 קולות בעוד שיונה יהב קיבל 4 קולות. אחת השאלות המתבקשות, מי הם ארבעת הקולות המורדים? פעם לבורובסקי, פעם ליהב.

הקלפי השניה שבדקנו היא עדיין בתלמוד תורה ‘תורת אמת’, הפעם מדובר בקלפי 342. מנתוני הסיבוב הראשון עולה כי יעקב בורבסקי קיבל 42 קולות בעוד שדוד עציוני קיבל 144 קולות. יונה יהב קיבל 30 קולות, ויתר הקולות התחלקו על פי החלוקה הבאה: ברבי קול אחד, קארטניק 18 קולות, בלס קול אחד, האן 3 קולות, קפלון 4 קולות, גאטס קול אחד, קליש 5 קולות, ויוסי שלום 2 קולות. פילוח נתונים אלו מלמד כי מדובר בקלפי שאינה הומוגנית של המגזר החרדי, ומכאן גם חילוק הקולות ובכלל זה גם התמיכה של 30 הקולות ביונה יהב. כשבדקנו מה הייתה התוצאה בסיבוב השני, גילינו שדוד עציוני קיבל 131 קולות, בעוד שיונה יהב קיבל 80 קולות. ניתוח קלפי זה מלמד כי כלל הקולות למעט של קליש ובורובסקי שלא תמכו ביהב, עומד על 60. משמעות הדבר שבקלפי זו מספר המצטרפים לתמיכה ביונה יהב עומד על 20 קולות בלבד, בעוד שאצל עציוני יש ירידה של 13 קולות, אולם לכך צריך להוסיף גם את איבוד 42 הקולות של בורובסקי, שתמך בעציוני, כך שניתן להסיק כי יש כאן איבוד של 45 קולות בסך הכל לעציוני.

הקלפי השלישית שבדקנו, גם היא בתלמוד תורה ‘תורת אמת’ ברחוב בן בבא. המדובר בקלפי 341. מנתוני הסיבוב הראשון עולה כי יעקב בורובסקי קיבל 54 קולות, בעוד שדוד עציוני קיבל 528 קולות. יתר הקולות ניתנו לחמישה מבין 12 המתמודדים: יונה יהב  קיבל 12 קולות, קארטניק קיבל 6 קולות, 3 קולות קיבל קפלון, קליש קיבלה 2, ויוסי שלום קול אחד בלבד. גם מתוצאות אלו ניתן ללמוד כי מדובר באזור מעורב של חרדים, עולי בריה”מ וציבור כללי, אולם ניכר שרוב המצביעים הינם חרדים. כשבדקנו מה הייתה התוצאה בסיבוב השני, גילינו שגם במקרה הנוכחי עציוני צנח משמעותית בעוד יהב זינק. דוד עציוני קיבל 489 קולות, בעוד שיונה יהב קיבל 82 קולות. בחישוב סך הקולות של יהב והמועמדים שהביעו בו תמיכה לסיבוב השני, עולה כי מדובר בפער של 60 קולות. בעוד שדוד עציוני איבד 39 קולות, אולם גם לא קיבל את 54 הקולות של בורובסקי, כך שבקלפי זו הוא איבד בסך הכללי 93 קולות.

הקלפי האחרונה שבתלמוד תורה בן בבא, היא קלפי מספר 340. מנתוני ההצבעה עולה כי בסיבוב הראשון יעקב בורובסקי  קיבל 113 קולות, דוד עציוני קיבל 246 קולות, ברבי קיבל 5 קולות, קארטניק 7 קולות, האן קיבל 2 קולות  קפלון קיבל 6 קולות,  יהב קיבל 21 קולות,  גאטס קול אחד, וקליש 5 קולות. גם בקלפי זו ניתן לזהות כי מדובר בכלל האוכלוסייה בדומה לקלפי הקודמת, ועדיין ניכר שמרבית המצביעים הינם חרדים. כשבדקנו את התוצאות לסיבוב השני, ראינו את התוצאה הבאה:  דוד עציוני  קיבל 292 קולות, בעוד יונה יהב קיבל 63 קולות. ניתוח התוצאות מלמד כי דוד עציוני קיבל תוספת תמיכה, אולם לא מספיקה בהתחשב בעובדה שבורובסקי קיבל 113 קולות. היה מצופה כי התוצאה תיהיה לפחות 359 קולות, כך שהפער בין הציפייה לתוצאת האמת, עומד על 67 קולות. לעומת זאת יונה יהב קיבל חיזוק משמעותי בסיבוב השני, כאשר מ-21 קולות עלה ל-63, פער של 42 קולות. כאשר מקזזים את כל המצביעים למועמדים שהודיעו על תמיכה ביהב בתוספת קפלון שלא הודיע על תמיכה, מקבלים כאן עוד 21 קולות. משמעות הדבר שיש כאן תוספת של 21 קולות ליונה יהב.

מתלמוד תורה ‘תורת אמת’ המשכנו את הבדיקה לבית ספר ‘בית יעקב’ ברחוב בצלאל, כאשר בקלפיות שבבית ספר זה ברור שיש לא מעט ציבור שאינו חרדי. התחלנו עם קלפי 320. בסיבוב הראשון נתוני ההצבעה היו כדלהלן: יעקב בורובסקי  קיבל 57 קולות. דוד עציוני 61 קולות, יונה יהב קיבל 21 קולות, קארטניק קיבל 15 קולות, שרית גולן קיבלה 6 קולות, עינת קליש  קיבלה 4 קולות, יוסי שלום קיבל 2 קולות, גאטס קיבל 2 קולות, ברבי, קול אחד, כך גם בלס, האן, וקפלון. בסיבוב השני דוד עציוני קיבל 93 קולות, ואילו יונה יהב 40 קולות. גם כאן ניתן לראות את הירידה בתמיכה בעציוני, כשהוא מאבד בעצמו 32 קולות, ובתוספת הקולות של בורובסקי מדובר ב-89 קולות. לעומתו, יהב קיבל תמיכה נוספת של עוד 19 קולות, אולם גם במקרה של יהב ניכר שלא קיבל את מלוא הפוטנציאל שכן אם לקחת את קולות המועמדים שתמכו בו לרבות את הקול שקיבל קפלון, אנחנו מגיעים למספר של 29 קולות, כך שעשרה קולות כאן לא הגיעו לכדי מיצוי הפוטנציאל.

המשכו לקלפי השניה מתוך שבעה שהיו בבית הספר. הפעם עם קלפי 329.1. גם במקרה הנוכחי מדובר ברוב של חרדים לצד האוכלוסייה הכללית, דבר שמשתקף גם בתוצאות הבחירות. בסיבוב הראשון  יעקב בורובסקי נהנה מתמיכה של 53 קולות, בעוד שדוד עציוני  קיבל 179 קולות, קארטניק קיבל 3 קולות, האן גם הוא קיבל 3 קולות, קפלון קול אחד בלבד, יונה יהב קיבל 9 קולות, שרית גולן קיבלה קול אחד בלבד, עינת קליש קיבלה 5 קולות ויוסי שלום קיבל קול אחד בלבד. בסיבוב השני דוד עציוני קיבל 207 קולות בעוד שיונה יהב קיבל 17 קולות. במקרה הנוכחי ניתן לומר שעציוני עלה, אולם עדיין לא מיצה את הפוטנציאל. פער הקולות שקיבל בין הסיבוב הראשון לשני הוא 28 קולות, אולם בהתחשב שבורובסקי קיבל 53 קולות, עדיין חסרים 25 קולות למיצוי הפוטנציאל. יונה יהב קיבל תוספת של 8 קולות מימש את פוטנציאל תומכיו במדויק, כאשר ניתן לראות כיצד קולות כל תומכיו מוסיפים לו את אותם 8 קולות.

הקלפי השלישית בבית הספר היא קלפי 329.2, ומגוון האוכלוסייה נראה זהה לקלפי הקודמת. בסיבוב הראשון קיבל יעקב בורובסקי 63 קולות, בעוד שדוד עציוני קיבל 214 קולות, ברבי קיבל קול אחד בלבד, קארטניק קיבל 4 קולות, קפלון 3 קולות,  יונה יהב קיבל 17 קולות,  עינת קליש עם קול אחד בלבד. בסיבוב השני הצליח דוד עציוני לקבל 245 קולות, בעוד שיונה יהב קיבל 15 קולות בלבד. כאן ניתן לראות עציוני עלה ב-31 קולות, אולם אם להתחשב בקולותיו של בורובסקי שתמך בו בסיבוב השני, נראה כי הפוטנציאל גם כאן לא מומש, וחסרו לו 32 קולות בכדי לממש את הפוטנציאל. לעומת זאת יהב איבד 2 קולות משלו, ובנוסף לא הצליח להוסיף את 5 הקולות של תומכיו.

הקלפי הרביעית בבית ספר ‘בית יעקב’ ברחוב בצלאל, היא קלפי מספר 331.בסיבוב הראשון קיבל יעקב בורובסקי  124 קולות, דוד עציוני קיבל 210 קולות, ברבי 3 קולות, קארטניק 4 קולות, בלס  קיבל קול אחד בלבד, האן 2 קולות, קפלון  5 קולות, יונה יהב  17 קולות, ועינת קליש  4 קולות. בסיבוב השני קיבל דוד עציוני 270 קולות, ויונה יהב קיבל 54 קולות. ניתוח התוצאות בין הסיבוב הראשון והשני מעלה כי עציוני התחזק וקיבל 60 קולות נוספים, אולם שוב גם במקרה הנוכחי נראה כי לא כל תומכי בורובסקי נתנו לו את קולם, וכי היו חסרים לו 64 קולות נוספים כדי למצות את הפוטנציאל מתומכיו של בורובסקי.

המשכנו אל הקלפי החמישית ב’בית יעקב’ המדובר בקלפי מספר 332. בסיבוב הראשון קיבל יעקב בורבסקי 98 קולות, דוד עציוני קיבל 150 קולות, ברבי הסתפק בקול אחד בלבד, כמוהו גם האן, קפלון וגולן. יונה יהב קיבל 14 קולות, ועינת קליש קיבלה 2 קולות. בסיבוב השני קיבל דוד עציוני  196 קולות, ויונה יהב קיבל 42 קולות. גם כאן ניתן לראות כי עציוני לא הצליח לממש את הפוטנציאל מצד תומכיו של בורובסקי, כאשר פער הקולות בין הסיבוב הראשון לשני עומד על 46 קולות, אולם בהתחשב במספר הקולות שקיבל בורובסקי, חסרים 52 קולות. לעומת זאת, יהב שקיבל בסיבוב הראשון 14 קולות, קיבל תוספת של 28 קולות.

בקלפי השישית, קלפי מספר 333 בבית הספר ‘בית יעקב’ ברחוב בצלאל, קיבל בסיבוב הראשון יעקב בורובסקי 105 קולות, דוד עציוני 245 קולות, ברבי קיבל קול אחד בלבד, קארטניק קיבל 5, האן קיבל 2, קפלון קיבל 3 קולות, יהב קיבל 21 קולות, גולן קיבלה קול אחד בלבד, וקליש קיבלה 6 קולות. בסיבוב השני קיבל דוד עציוני 300 קולות בעוד יונה יהב  קיבל 53 קולות. ניתוח הקולות מלמד כי עציוני הגדיל את מספר התומכים בו ב-55 קולות, אולם כמו בסקירה עד כה, ניכר כי לא קיבל את כל תמיכת מצביעי בורובסקי מהסיבוב הראשון, ובשביל מיצוי הקולות היה צריך לקבל לפחות 350 קולות, כך שחסרו לו 50 קולות. לעומתו יונה יהב קיבל תוספת של 32 קולות. על תשעה קולות אפשר לתת קרדיט למתמודדים מהסיבוב הראשון שתמכו ביהב, כך שיתווספו כאן 21 קולות, לא דבר שמלמד על תמיכה מסיבית.

הקלפי השביעית באותו מתחם של ‘בית יעקב’, קלפי מספר 383, מעלה את הנתונים הבאים: בסיבוב הראשון יעקב בורבסקי  קיבל 57 קולות, דוד עציוני קיבל 150 קולות, ברבי 5 קולות, קארטניק 22 קולות, האן 21 קולות, קפלון 8 קולות, יונה יהב  87 קולות, גאטס קיבל 4 קולות, קליש קיבל 8 קולות וגם יוסי שלום קיבל 8 קולות. כבר מניתוח הנתונים של הסיבוב הראשון, ניתן ללמוד על כך שמדובר בקלפי שהיא מאוד הטרוגנית ומגוונת ולא רק מזוהה עם הציבור החרדי. תוצאות הסיבוב השני הם כדלהלן: דוד עציוני קיבל 188 קולות, בעוד שיונה יהב קיבל 103 קולות. ניתוח התוצאות מלמד כי עציוני הגדיל את התמיכה בו ב-38 קולות, ועדיין כמו בכל הקלפיות הוא לא קיבל את תמיכתם של כל מצביעי בורובסקי. גם יונה יהב הגדיל את מספר התומכים בו ב-16 קולות, אולם בהתחשב במספר הקולות שקיבלו המועמדים שתמכו בו, גם יהב לא מיצה את הפוטנציאל והיה צריך לקבל עוד עשרות קולות, כאשר 56 קולות היו אצל תומכיו.

מרחוב בצלאל המשכנו לבדיקה בקלפיות שב’אולפנת צביה’ ברחוב רבי עקיבא, שם הוצבו שלוש קלפיות. התחלנו בבדיקת הנתונים של קלפי מספר 314, שם בסיבוב הראשון קיבל יעקב בורבסקי  169 קולות, דוד עציוני קיבל 123 קולות, ברבי קיבל 4 קולות,  קארטניק קיבל 8 קולות,  האן קיבל 5 קולות, יונה יהב קיבל 19 קולות, קליש  7 קולות ויוסי שלום קול אחד בלבד. בסיבוב השני קיבל דוד עציוני 288 קולות, בעוד שיונה יהב קיבל 25 קולות. ניתוח התוצאות מלמד שמדובר בקלפי עם אוריינטציה חרדית, אולם יש בה גם מעט קולות של מצביעים הנמנים על כלל האוכלוסייה. עוד ניתן ללמוד כי דוד עציוני קיבל תוספת משמעותית בסיבוב השני, ודי הצליח למצות את הפוטנציאל בחיבור עם בורובסקי, כך שארבע קולות בלבד חסרו לו כדי לקבל את התוצאה הזהה של הסיבוב הראשון. יונה יהב, גם הוא מיצה את הפוטנציאל בקלפי זו, עם הפרשת של מעט קולות שלא קיבל בחיבור עם המועמדים של הסיבוב הראשון שתמכו בו.

בקלפי השניה שב’אולפנת צביה’, קלפי מספר 326, בסיבוב הראשון קיבל יעקב בורובסקי  121 קולות,  דוד עציוני קיבל 102 קולות, קארטניק קיבל 9 קולות,  בלס הסתפק בקול אחד בלבד, האן  קיבל 2 קולות, קפלון קיבל 5 קולות, יונה יהב קיבל 20 קולות, גולן  עם 2 קולות, וכך גם גאטס שקיבל 2 קולות, וקליש קיבלה 5 קולות. בסיבוב השני קיבל דוד עציוני 138 קולות, ואילו יונה יהב  קיבל 31 קולות. בקלפי זו ניתן לומר בברור כי עציוני היה רחוק מלממש את הפוטנציאל, והיו חסרים לו קולות רבים, כאשר הפער עומד על 85 קולות. יונה יהב מיצה את הפוטנציאל עם תמיכת המועמדים מהסיבוב הראשון, אולם לא ניתן להגדיר זאת מעבר לכך, כך שלא הייתה כאן תמיכה משמעותית.

הקלפי האחרונה ב’אולפנת צביה’ היא קלפי מספר 354, בה קיבל בסיבוב הראשון יעקב בורובסקי 128 קולות, דוד עציוני קיבל 115 קולות, ברבי 16 קולות, קארטניק 8 קולות, האן קיבל 5 קולות, קפלון 6 קולות, יונה יהב קיבל 70 קולות, שרית גולן 3 קולות, גאטס  2 קולות, עינת קליש 15 קולות ויוסי שלום 5 קולות. בסיבוב השני קיבל דוד עציוני  220 קולות, בעוד שיונה יהב קיבל 74 קולות. ניתוח תוצאות קלפי זו מלמד כי מדובר באוכלוסייה מגוונת לגמרי שמשקפת במובן מסויים את העיר חיפה כולה. עוד ניתן להסיק כי עציוני היה קרוב למיצוי הפוטנציאל, וחסרו לו 23 קולות בכדי להגיע למספר זהה בחיבור התוצאה שלו ושל בורובסקי בסיבוב הראשון. לעומתו, יונה יהב לא הצליח לממש את הפוטנציאל, כאשר קיבל בסך הכל תוספת של 4 קולות בלבד, כשהיה מצופה שיקבל תוספת של יותר מ-30 קולות.

בקלפי מספר 319 שהוצבה בבית ספר ‘בית יעקב’ ברחוב המימוני, שלא רחוק מ’אולפנת צביה’, קיבל בסיבוב הראשון  יעקב בורובסקי 18 קולות,  דוד עציוני קיבל 75 קולות, ברבי 2 קולות, קארטניק 11 קולות, בלס  קול אחד בלבד, האן קיבל 10 קולות, קפלון  2 קולות  יונה יהב קיבל 80 קולות, גולן  קיבלה 9 קולות, ועינת קליש 16 קולות. בסיבוב השני קיבל דוד עציוני 84 קולות, ואילו יונה יהב  קיבל 102 קולות. ניתוח התוצאות מלמד כי עציוני כמעט מיצה את הפוטנציאל עם מחסור בכמה קולות, וכמוהו גם יונה יהב.

בקלפי הנוספת שהוצבה באותו בית ספר ‘בית יעקב’ ברחוב המימוני, קלפי מספר 325, קיבל בסיבוב הראשון יעקב בורובסקי  57 קולות,  דוד עציוני 61 קולות, ברבי קול באחד בלבד, קארטניק  קיבל 15 קולות, בלס, האן וקפלון, קיבלו כל אחד מהם קול אחד בלבד, יונה יהב קיבל 21 קולות, גולן קיבלה 6 קולות, גאטס קיבל 2 קולות, קליש  4 קולות ויוסי שלום 2 קולות. בסיבוב השני קיבל דוד עציוני  64 קולות, בעוד שיונה יהב קיבל 113 קולות. בניתוח התוצאות, ניתן ללמוד כי דוד עציוני לא רק שלא מיצה את הפוטנציאל, אלא שהוא היה רחוק מכך ולמעשה, למעט תוספת של 3 קולות הוא לא הצליח להתחזק. לעומתו, יהב קיבל חיזוק של ממש וקיבל תוספת של 92 קולות מהסיבוב הראשון.

עוד קלפי שנמצאת באזור חרדי, אך היא בהכרח שלא רק עם מצביעים חרדים, היא הקלפי ספריה העירונית שברחוב פבזנר – קלפי מספר 318. בסיבוב הראשון, קיבל יעקב בורובסקי  95 קולות, דוד עציוני  קיבל 136 קולות, ברבי 4 קולות, קארטניק  קיבל 15 קולות,  בלס  קיבל 3 קולות, האן קיבל 7 קולות, קפלון  קיבל 13 קולות, יונה יהב קיבל 45 קולות, גולן  קיבלה 6 קולות, כך גם קליש  שקיבלה 6 קולות, ואילו  יוסי שלום קיבל 5 קולות. בסיבוב השני קיבל דוד עציוני  184 קולות, בעוד ש יונה יהב קיבל 91 קולות. ניתוח התוצאות מלמד כי עציוני היה רחוק 47 קולות ממיצוי הפוטנציאל, בעוד שיונה יהב מיצה ואף הגדיל במעט את הקולות שקיבל.

שתי קלפיות נוספות שדגמנו בתוצאות, הן הקלפיות שבמתנס הדר ברחוב בית”ר, הנמצאות באזור חרדי, אולם להצבעה הגיעו מכלל האוכלוסייה והדבר משתקף גם בתוצאות.

בקלפי מספר 327 שנמצאת כאמור במתנס הדר ברחוב ביתר, הצביעו בסיבוב הראשון עבור יעקב בורובסקי  47 קולות,  דוד עציוני  קיבל 25 קולות, ברבי  הסתפק בקול אחד בלבד, קארטניק  קיבל 12 קולות,  האן  קיבל 14 קולות, קפלון קיבל 7 קולות, יונה יהב  קיבל 47 קולות, גולן קיבלה 4 קולות, גאטס  קיבל 2 קולות  קליש  קיבלה 11 קולות ויוסי שלום קיבל 2 קולות. בסיבוב השני קיבל דוד עציוני 75 קולות, ואילו יונה יהב קיבל 44 קולות. ניתוח תוצאות הסיבוב הראשון והשני מלמדות כי תומכי בורובסקי מורגשים היטב בקלפי זו, והם אלו שנתנו תמיכה משמעותית לעציוני שמיצה לגמרי את קולותיו של בורובסקי ואף הוסיף עוד כמה קולות בודדים. לעומתו, יונה יהב לא מיצה את הפוטנציאל של תומכיו.

בקלפי הנוספת שהוצבה במתנס הדר, קלפי מספר 328 הצביעו בסיבוב הראשון עבור יעקב בורובסקי 47 קולות, עבור דוד עציוני הצביעו 25 קולות בלבד,  ברבי קיבל קול אחד בלבד, קארטניק קיבל 12 קולות,  האן  קיבל 14 קולות, קפלון  קיבל 7 קולות,  יונה יהב  קיבל 47 קולות, גולן קיבלה 4 קולות,  גאטס  2 קולות, קליש 11 קולות, ואילו  יוסי שלום 2 קולות. בסיבוב השני קיבל  דוד עציוני 75 קולות, בעוד  יונה יהב  קיבל 44 קולות. ניתוח התוצאות מלמד כי זו קלפי שבורובסקי ויהב התמודדו בה בסיבוב הראשון ראש בראש, מה שלאחר מכן הביא את לחיזוק של דוד עציוני שמיצה את הפוטנציאל. לעומתו יונה יהב ירד במספר הקולות שקיבל בסיבוב הראשון, ולא מיצה את הפונטציאל של תומכי המועמדים שהביעו בו תמיכה לסיבוב השני, כאשר מדובר בלמעלה מ-30 קולות.

 

מרחבי האתר
דילוג לתוכן