אולם מועצת העיר חיפה. צילום: 970

וזה סדר היום של ישיבת המועצה הראשונה

חברי מועצת העיר קיבלו היום את סדר היום של ישיבת המועצה הראשונה. בלו"ז: הצהרת אמונים, נאום ראש העיר, אישור מינוי סגנים ובהם זעתרה. וכן מינוי נציג אבריימי שטרן כנציג האופוזיציה לועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים.

חברי מועצת העיר קיבלו היום כמתחייב בחוק את סדר היום לישיבת המועצה שתתקיים ביום רביעי. מ’סדר היום’ שהגיע לאתר 970 עולה כי כי תחילת לו”ז המועצה יהיה עם הצהרת אמונים של חברי מועצה, וכי מי מחברי המועצה שלא ינכחו בישיבה הראשונה יציהרו את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה שבה יהיו נוכחים.

בהמשך ראש העיר יהב ישא את דבריו, ולאחר מכן יאשרו את בחירתו של אביהו האן לתפקיד סגן ראש העיר בשכר וממלא מקום ראש העיר. כך גם תאושר בחירתה של סופי נקש לתפקיד סגניות וממלאת מקום שניה.

כמו כן יתבקשו חברי המועצה לאשר כי היא תיהיה רשאית לחתום בשמו ובמקומו של ראש העיר על מסמך, לרבות הסכמים והמחאות או מסמכים בנקאים. כמו כן תאושר בחירת שרית גולן לתפקיד סגנית בשכר, ומינויה כיו”ר ועדת משנה לתכנון ובניה. כמוה גם יאושר בחירתו של יוסי שלום לתפקיד סגן ראש עיר בשכר, וכן תפקידיו בתחום נושא תרבות, צעירים, ים ושייט. גם בחירתו של ישראל סביון לסגן ראש עיר לחצי קדנציה תעלה לאישור, וכך גם של רג’א זעתרה לחצי קדנציה שניה בשכר מלא.

בהמשך יצביעו חברי המועצה על תקצוב שכר סגני ראש העיר לשנת 2024. עוד בסדר היום אישור העסקתה של ברכה סלע שהייתה בעבר מזכירת העירייה לתפקיד עוזרת בכירה למנכ”ל העירייה, בחוזה בכירים לפי 50% משכר מנכ”ל העירייה. תעלה להצבעה גם אישור העסקתו של פז גליקמן לתפקיד עוזר בכיר לראש העיר בחוזה בכירים לפי 70% משכר מנכ”ל העירייה. תעלה לאישור ההצעה להעסקת דורון שפיר לעוזר אישי של ראש העיר בחוזה בכירים של 35% משכר מנכ”ל העירייה, וכך גם אישור של ליהי חן כעוזרת לסגן ראש העיר האן בחוזה בכירים של 30-40% משכר מנכ”ל העירייה, וכך גם של יפעת נוביק כעוזרת אישית לשרית גולן, ושל יעל רז כעוזרת ליוסי שלום.

הצעה נוספת שנוגעת גם לנציג הציבור החרדי, היא של אבריימי שטרן שהמועצה תתבקש לאשר אותו ואת סופי נקש, כחברים ולוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים.

עוד בסדר היום יקבע שכר מנכ”ל העירייה, אישור כתבי האצלת סמכויות, וקביעת ישיבת מועצה של המניין כבר ליום ראשון הקרוב, ומיד אחריה קיום ישיבת מליאת הועדה המקומית לתכנון ובניה. שלושה סעיפים נוספים בסיומו של סדר היום הן: בחירת הרכבי ועדות חובה ורשות ואישורן, בחירת נציגי העירייה בתאגידים עירונים ואישורם, וקביעת מועד קבוע לישיבות מועצה, כאשר המועד שמוצע הוא ימי שלישי בכל שבוע ראשון של כל חודש.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן