רבני הערים והקהילות בצפון בקריאת קודש להתחסן כנגד קורונה

להקדים רפואה למכה! ביוזמת ראש מחוז הצפון ובפועלם של מתאמי קשרי הקהילה, חתמו רבני הערים והקהילות שליט"א על קול קורא מיוחד לביצוע חיסון נגד קורונה * ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

ביוזמת ראש מחוז הצפון ובפועלם של מתאמי קשרי הקהילה של מכבי, חתמו רבני הערים והקהילות בצפון, על קול קורא מיוחד לביצוע חיסון נגד קורונה.

נוסח הקול קורא: בהמשך לדברי מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א קוראים אנו בזה לכל בני קהילותינו היקרים שיחיו לקיים מצוות עשה של “ונשמרתם מאוד לנפשותיכם” ולהתחסן נגד מגיפת הקורונה רח”ל, אשר כחוות דעת הרופאים אשר להם ניתנה רשות לרפא, יש בכך הצלת נפשות ממש וחמירא סכנתא מאיסורא.

כי הנה הגיעו לידינו נתונים ברורים ומוכחים, המבוססים על השוואה צמודה של קבוצות ביקורת שנעשו במסגרת “מכבי שירותי בריאות”, המראים כי ככל שמקבלים את שתי מנות החיסון כראוי, הרי שיעילות החיסון עומדת על אחוזים גבוהים ב”ה. כך שמתוך המחוסנים, רק מעטים ממש נדבקו במגיפה. כך שנמצאנו למדים מעל לכל ספק כי החיסון הוא יעיל והכרחי כאחד, הן למניעת המגיפה בכלל והן להפחית את הסכנה לנדבקים בה.

לזאת אנו דורשים ומבקשים מכולם ליטול את שתי מנות החיסון, ואיש את רעהו יעזורו להציל נפשות מישראל ולעודדם להתחסן כראוי, וכל ישראל ערבים זה לזה. ובזכות ההשתדלות עליה אנו מצווים ועומדים, נזכה כי הרופא לכל בשר יפליא לעשות ויסיר מגיפה מקרבנו ונוושע בתשועת עולמים מתוך שמחה והרחבה.

לכניסה לאתר מכבי הכשר

 

 

מרחבי האתר
דילוג לתוכן