זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת נשא

כניסת שבת

19:09

שקיעה

19:38

צאת שבת

20:18

צאת שבת ר”ת

20:51

מרחבי האתר
דילוג לתוכן