זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת כי תשא

כניסת שבת

17:13

שקיעה

17:41

צאת שבת

18:17

צאת שבת ר”ת

18:55

מרחבי האתר
דילוג לתוכן