החלטה דרמטית בבג”צ: בוטלה תוכנית מגדלי חוף כרמל

בוטלה תכנית מגדלי חוף הכרמל בה תוכננו הקמת 4 מבנים שהיו אמורים להבנות לאורך החוף. את ההחלטה קיבלו שופטי הלעיון בהחלטה דרמטית.

ראש העיר חיפה עינת קליש רותם על עמדת בית המשפט העליון: “החלטה אמיצה ובשורה חשובה לשוחרי הסביבה בכלל ולתושבי העיר חיפה בפרט. בית המשפט הכיר בעליונות החוק לשמירת הסביבה החופית ובכך רשם רגע היסטורי בו זכה האינטרס הציבורי לו שייך חוף הים על פני אינטרס הבניה הפרטית”.

בית המשפט קיבל את ערעור המדינה על פסק הדין שניתן ע”י ביהמ”ש לעניינים מנהליים בחיפה ואימץ בכך את עמדת עיריית חיפה וועדות התכנון על פיה הערך הציבורי העליון עליו יש לשמור הוא סביבה חופית בטוחה ונגישה לציבור.

בהחלטתו החזיר בית המשפט לתוקפה את החלטת ועדת הערר הארצית אשר ביטלה למעשה את המשך הבניה לאורך רצועת החוף. בכך, מסתיים הליך משפטי ותכנוני ארוך שתחילתו בשנת 1978 עם אישורה של התכנית להקמת 6 מבנים לשימוש מלונאי בחוף הכרמל.

על פי תכנית זו הוקמו בתחילת שנות ה – 90 שני המבנים הראשונים, כשבידי “חברת חוף הכרמל” נותר שטח פנוי וזכויות להקמת 4 מבנים נוספים. מימוש זכויות הבניה הותנה בהרחבת רצועת החוף ל – 100 מטר. לצורך כך, קידמה החברה תכנית לייבוש הים במסגרתה נדרשה להכין תסקיר השפעה על הסביבה.

בעקבות התסקיר קבע המשרד להגנת הסביבה, כי ייבוש הים עשוי לגרום לפגיעה סביבתית. על בסיס עמדה זו דחתה הוועדה המחוזית ולאחר מכן גם ועדת הערר של הועדה הארצית לתכנון ובנייה את תכנית הייבוש וביטלה למעשה את המשך תכנית הבניה.
בית המשפט המחוזי בחיפה אליו עתרה “חברת חוף הכרמל” כנגד החלטת ועדת הערר קיבל את העתירה וקבע כי יש לאפשר לחברה לתקן את התסקיר.

מדינת ישראל ערערה בשם ועדות התכנון על פסיקת בית המשפט המחוזי בפני בית המשפט העליון, אשר אימץ כאמור היום את עמדת העירייה וועדות התכנון וקבע כי לא היה מקום להתערב בהחלטות ועדות התכנון וביטל את התכנית.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן