מעמד חנוכת הבית לשכונה החדשה

אמש נחוגה ברוב פאר והדר ובאחדות חיפאית של כלל קהילות החרדים בחיפה שמחת חנוכת הבית וקביעת המזוזות לשכונת ‘נוה אברהם’ פרי עמלו של יוזם ומחולל השכונה הגאון הגדול רבי אברהם אטלס זצ”ל.

בהשתתפות כל רבני הקהילות בחיפה שבאו למעמד ולהוקיר את זכרו של אחד ממנהיגי העיר חיפה שפעל רבות גדולות ונצורות לחיזוק עתידה התורנית של חיפה.

במעמד שולב הנחת אבן הפינה לבית המדרש לתורה ולתפילה ‘נוה אברהם’ לשמו ולזכרו הטהור. לאחר חתימת הרבנים על מגילת היסוד  נורתה אבן הפינה ברוב שירה וזמרה ובשבח והודיה להשי”ת על העבר ובבקשה ותפילה על העתיד שגבולות התורה יורחבו ותתווסף קדושה וטהרה שתשפיע על פני הצפון כולו.

צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

מרחבי האתר
דילוג לתוכן