חוות דעת הנדסית מחייבת את הריסת מבנה הלבנייה שקרס

ועדת השימור העירונית קיימה היום (שני) דיון דחוף בנושא הלבנייה המזרחית שקרסה חלקית לפני כחודשיים. הדיון התקיים בעקבות חוות דעת הנדסית שהוצגה על ידי נציגי בז”ן, המעלה חשש ממשי לקריסה מיידית של המבנה, תוך פגיעה אפשרית בלבנייה המערבית.

ועדת השימור עודכנה בצורך להריסה מיידית של החלק שנותר מהלבנייה המזרחית וקבעה כי על צו ההריסה לכלול הוראות כך שההריסה תהיה מבוקרת ולא יהיה בה לפגוע בלבניה המערבית. עוד מדגישה הוועדה בהחלטתה כי על ההריסה תבוצע תוך הקפדה על היבטי הסביבה ומניעת מפגעי אבק.

הועדה מציינת בהחלטה את ביקורתה על “העבודה שבז”ן, אפשרה את הדרדרות מבנה הלבניה המזרחית שהביא לתוצאה העגומה של קריסתה.

לאור העובדה כי מדובר במבנה אייקוני לשימור בעל חשיבות היסטורית לעיר, נדרשת בז”ן להגיש לוועדת השימור הצעות אדריכליות לשיחזור מלא של המבנה.

הבחינה תעשה לרבות ע”י תחרות עיצוב אדריכלית אשר תייצר חלופות שונות. ההצעות יובאו לדיון בפני וועדות השימור תוך 6 חודשים לאחר תיאום עם מחלקת השימור העירוני.

עוד קובעת הועדה כי לאור תהליכי הבלייה שהוצגו על בז”ן להשלים בדחיפות סקר ייעודי לשאר המבנים ולדווח על מצבם הפיזי, ולו”ז הטיפול בהם. כמו כן על בז”ן להציג דוח מצב של הלבנייה המערבית המשמשת היום כמרכז מבקרים.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן