ראש העיר קליש פיטרה את הסגן הקונסברטיבי

ראש העיר עינת קליש, פיטרה היום (רביעי) את סגנה, דובי חיון המשמש כיו”ר מרצ בעירייה, ושייך לקהילה הקונסברטיבית.

חיון קיבל מכתב ביום רביעי מראש העיר בו כתבה לו: “לנוכח ההפרה הבוטה של ההסכם הקואליציוני עליו הינך חתום, באי הופעתך לישיבת אישור תקציב העירייה במועד 15.09.2020, וממילא אי עמידה בהוראת ההסכם לתמיכה באישור התקציב, אני מודיעה לך בזאת מכוח סמכותי אשר בדין, על ביטול האצלת סמכויות ראש העיר אשר ניתנו לך באישור ומטעמי”.

ראש העיר כתבה עוד: “מעבר לכך התנהלותך זו מהווה הפרת אמון והכרזה שלך על ביטול השותפות ביננו. למען הסדר הטוב, אצין כי בהתאם להוראות הדין והנוהל משבוטלה האצלת הסמכויות ואלו ניטלו בחזרה לידי, פוקעת זכותך לקבלת שכר בגין תפקידך כסגן ראש עירייה, החל מרגע הוצאת הודעה זו”.

ל-970 נודע כי הרקע להחלטתה של קליש, הוא מידע שהגיע אליה כי בכוונת מי מחברי הקואליציה לחבור נגדה ולא להעביר את התקציב, דבר שהתגלה לה מבעוד מועד.

כאן המקום לציין כי לטענתו של חיון הוא לא התייצב לישיבה בגלל שעוזרו נמצא חיובי לנגיף קורונה, והוא הכניס עצמו לבידוד בשל כך.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן