זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת וירא

להלן זמני כניסת שבת ויצאת שבת לפרשת וירא בעיר חיפה

כניסת שבת

17:31

שקיעה

18:02

צאת שבת

18:35

צאת שבת ר”ת

19:12

מרחבי האתר
דילוג לתוכן