סיום מסכת בבית המדרש ‘חכמת אליעזר’ בחיפה – גלריה

מעמד סיום מסכת יומא שנלמדה בבית המדרש 'חכמת אליעזר' בחיפה, נערך ע"י המגיד שיעור הרב יוסף נתן קליין, בהשתתפות כ"ק אדמו"ר משאץ ויז'ניץ שליט"א.

מעמד סיום מסכת יומא שנלמדה בבית המדרש ‘חכמת אליעזר’ בחיפה, נערך ע”י המגיד שיעור הרב יוסף נתן קליין
בהשתתפות כ”ק אדמו”ר משאץ ויז’ניץ שליט”א, המגיד שיעור הנודע הגרש”מ רוטנר שליט”א והגרי”ד רוזנטל שליט”א – אב”ד בחיפה.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן