צפו: ברקע אי אישור תמיכות – עימות בין נציגי דגל ליואב רמתי

עימות חריף נרשם במועצת העיר שדנה והצביעה על אישור ועדת התמיכות. רגע השיא היה כשרמתי אמר לאלפר שהוא דואג לשטיבל ולקפלן שהוא יוצא למסע קניות.

צילום: מתוך השידור פייסבוק עיריית חיפה

עימות מילולי התקיים במועצת העיר בין שלושת חברי המועצה החרדים (אלפר, קפלן ואוזן) לבין נציג הציונות הדתית יואב רמתי, על רקע אי אישור תמיכות לכוללים, לישיבות ולתרבות תורנית.

יו”ר וועדת התמיכות בעירייה מרדכי בליצבאלו, מסיעת הירוקים חיפה: אמר כי הוא מודיע שהוועדה ישבה פעמיים על התמיכות והחליטה להפריד בין העמותות השונות, והוחלט לדון בקריטריונים שנוגעים לישיבות, כוללים ולתרבות תורנית בהמשך החודש, כאשר בישיבה הנוכחית מבקשים לאשר את יתר התמיכות לארגונים ועמותות שונות.

חבר המועצה משס אורי אוזן קרא למועצה לדחות את הכל, על מנת שלא יהיה איפה ואיפה. “אם אתה רוצה לבדוק קריטריונים, תבדוק את הכל, תבדוק עד הסוף. זה לא הגיוני שחלק תאשר וחלק לא”.

לדבריו הצטרף גם חבר מועצת העיר מדגל התורה מנחם קפלן שבעצמו חבר וועדת התמיכות. קפלן שמנהל את המאבק בחודש האחרון בוועדה, אמר לרמתי: “אתה עושה מלחמה פוליטית על כוללים וישיבות ואתה מונע מהם תקציב”.

אל הדברים הצטרף גם סגן ראש העיר מיכי אלפר שאמר כי את ההחלטה לא קיבלה וועדה מקצועית, אלא וועדה פוליטית. “כשקוראים את הפרוטוקול, יש פה המלצה גורפת לאשר. כשקוראים שלא להמליץ כתוב כי חבר הוועדה מר יואב רמתי מבקש לקבל הבהרות מבן ציון הורביץ שעל פי הם בוצע חישוב התמיכה. הורוביץ לא קובע את גובה התמיכה. תפקידו לבדוק שכאשר אומרים שיש פעילות אז יש פעילות. זה לא מתאים לך, לנו ולמועצה להחריג שתי תמיכות שחשובות לנו. כמו שאנו מצביעים בנושאים נוספים כולנו נצביע יחד ואתה תמשוך את הבקשה ואל תסב נזק לכל הגופים האלו”, אמר לו אלפר.

היועצת המשפטית של העירייה ביקשה לבדוק מול רמתי האם יש נימוקים של וועדת המשנה שלא קיבלה את המלצות הוועדה המקצועית, ועל כך השיב רמתי כי חברי המועצה מקפידים ועושים תפקידים ובוחנים את הקריטריונים או מימוש הקריטריונים באופן כזה שלא יהיה לאף מגזר שהוא מודר מהוועדה או מהתגמולים בוועדה ומההחלטות.

בשלב זה הוסיף רמתי כי הכוללים והישיבות הם בראש סדר העדיפות שלו ואין דבר כזה שהשנה תעבור והכוללים והישיבות והתרבות תורנית לא יקבלו חלקם בהתאם לקריטריונים שנקבעו. זה בסדר העדיפות שלי. “מה שבאנו פה זה להרים דגל, ולהגיד מיכי צודק שהכוללים והישיבות והתרבות תורנית צריכים לקבל חלקם, אבל לא יכול להיות שאנחנו שאמורים להצביע על כסף ציבורי, אנחנו רוצים לוודא שהוא נעשה בצורה תקינה”. עוד אמר רמתי “אני אומר לכם שהישיבות חשובות לי” ובתגובה השיב לו אלפר כי הן אינן חשובות לו, מה שהצית התלהטות יצרים.

רמתי: אתה לא תגיד לאם חשוב לי או לא. אתה חוץ מהשטיבל שלך לא מעניין אותך כל העיר. אותי מעניין שהטביעל שלך יקבל מה שמגיע לו.

אלפר: תחזור על האמירה האנטישמית

רמתי: אתה לא תסתיר נתונים. אין עוד הסתרת נתונים. קפלן לא יוצא למסע קניות עם סל קניות של 2.4 מיליון שקל.

קפלן: תגיד לי מה שאמרת בחוץ, שאתה רוצה לנקום, במי? במי? יש פה 30 זוגות עיניים כולם יודעים שזו רדיפה פוליטית.

בשלב זה ניסה אלפר למצוא פתרון יחד עם הייעוץ המשפטי של העירייה והציע הצעה ולפיה תתקיים הצבעה גם על התמיכה בישיבות ובכוללים, אולם ההחלטה לגביהן תעוכב בכפוף למפגש שייעשה בנושא. האופוזיציה סימנה לרמתי שלא יסכים לתנאי, וכך הוחלט לדחות את ההצעה, מה שהביא להצבעה על תמיכות ללא הכוללים, הישיבות ותרבות תורנית.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן