אלפר וחדד. צילום: לדעת

אלפר תובע ב-800 אלף שקל את גולן ונקש

סגן ראש העיר מיכי אלפר תובע את שתי חברות המועצה סופי נקש ושרית גולן בסך של 840 אלף שקל בגין לשון הרע שלטענתו הוציאו נגדו השתיים.  את התביעה הגיש פרקליט הצמרת עו"ד עמית חדד בשמו של אלפר, שדורש בנוסף גם הוצאות משפט.

סגן ראש העיר מיכי אלפר תובע את שתי חברות המועצה סופי נקש ושרית גולן בסך של 840 אלף שקל בגין לשון הרע שלטענתו הוציאו נגדו השתיים.  את התביעה הגיש פרקליט הצמרת עו”ד עמית חדד בשמו של אלפר, שדורש בנוסף גם הוצאות משפט.

על פי הנטען בכתב התביעה, שתי חברות המועצה הפיצו לשון הרע חמורה במסגרתה תיארו את אלפר כמי שמקדם הליכים תכנוניים לבעלי עניין ספציפיים מטעמים זרים.

עוד נטען בכתבה התביעה כי גולן פרסמה במסגרת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, כי אלפר דן בבקשה להיתר שהובאה בפני רשות הרישוי המקומית, וזאת בעניין הקשור לנכס שבבעלותו הממוקם ברחוב טרומפלדור. בכך לשיטת גולן היה אלפר מצוי בניגוד עניינים בעת קבלת ההחלטה.

עוד נטען כי גולן טענה שאלפר אישר בחוסר סמכות, בקשה להיתר ברחוב אהבת ישראל שבשכונת ויז’ניץ, בתמורה לחצי עמוד פרסומת בעיתון “יתד נאמן”, בכך, לשיטת גולן ,התובע קיבל תמורה בעבור פעולה שלטונית שנעשתה במסגרת תפקידו. עוד בהקשר זה, העלילה עליו כי הוא “אילץ” את מנהלת האגף לרישוי הבניה, גב’ אורה פיסטינר, לאשר בקשות שונות בתחומה. 10

טענה נוספת בכתב התביעה כי גולן גם פרסמה ב”פייסבוק” פוסט ממנו עולה באופן ברור כי אלפר הוא מושחת ומינויו לתפקיד חותר תחת המטרה לטהר משחיתות את עיריית חיפה מאנשים מושחתים כדוגמתו.

עוד נטען כי גולן פרסמה בכזב כי התובע הוא בעלים של חברת נדל”ן המכהן בה כדירקטור, וזאת מתוך מטרה לייצר יש מאין ניגוד עניינים בין תפקידו הציבורי כיושב ראש ועדת המשנה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לבין הטענה השקרית לפיה התובע משמש כיזם נדל”ן ודירקטור מכהן. 11

בכתב התביעה נכתב כי בהאשמות אלו אין שמץ של אמת והן הופצו על ידי הנתבעות בזדון ומתוך כוונה מוצהרת לפגוע בתובע ובשמו הטוב, ובדרך זו לנסות ולערער את היציבות הפוליטית בעיר חיפה.  “ייאמר בלשון ברורה שאינה משתמעת לשני פנים: התובע לא פעל כדי לקדם הליכים תכנוניים לבעלי עניין ספציפיים מטעמים זרים; התובע לא דן בבקשה למתן היתר לנכס בבעלותו ולא אישר בקשה להיתר בעבור תמורה כלשהי, לא כל שכן בחוסר סמכות; התובע לא אילץ אף גורם לאשר בקשות שונות; התובע הוא לא בעלים של חברת נדל”ן וממילא לא מכהן בה כדירקטור”.

עו”ד חדד כתב כי הנתבעות פרסמו את הדברים בכוונה להפיץ ברבים עלילת דם זדונית, בתקווה שזו תשיג “כותרות” בתקשורת ודרכן תתפשט לציבור כולו. יתרה מזאת, בעידן בו אנו מצויים, טענה בדבר שחיתות פוליטית עשויה בסבירות גבוהה להתפשט כאש בשדה קוצים ולגרום נזק עצום ובלתי הפיך לשמו הטוב של התובע ולהביא להרס מוחלט של חייו ומחיקת כל הישגיו המקצועיים והאישיים.

“הנתבעות הפיצו את עלילת הבדים על התובע אך ורק כדי לקדם את האג’נדה הפוליטית שלהן, ולנסות לפגוע בתובע, ובכך לערער את היציבות הפוליטית בעיר חיפה. 15 .הנתבעות עשו כן, במטרה לגדוע את פעילותו הציבורית הענפה של התובע, הפועל כאיש ציבור שנים רבות, וזאת בין היתר באמצעות פגיעה בשכרו, במעמדו ובהישגיו לאורך השנים”.

פנינו אל שרית גולן ואל סופי נקש לקבלת תגובה, אך משתיהן נמסר: “אין תגובה”.

מרחבי האתר
דילוג לתוכן