צילום: באדיבות המצלם

התוועדות בבית החסידים ‘פני מנחם’

התוועדות חסידית לרגל חודש שבט בבית החסידים 'פני מנחם' ברחוב ארלוזורוב, בהשתתפות רבנים ומרביצי תורה חשובים מקהילות הקודש בעיר.
התוועדות חסידית לרגל חודש שבט בבית החסידים ‘פני מנחם’ ברחוב ארלוזורוב, בהשתתפות רבנים ומרביצי תורה חשובים מקהילות הקודש בעיר, ובראשות הגאון הגדול רבי דוד שלמה זולדן שליט”א דומ”ץ סערט ויזניץ וראש הכוללים מבצר התורה ברמת ויזניץ.
במהלך הסעודה נשאו דברים הגרד”ש זולדן שליט”א והרה”ג ר’ אהרן ברנשטיין שליט”א ר”מ ישיבת בעלזא במעלת יום א’ שבט במשנת גדולי הדורות, וכן נאמרו דברי התחזקות במשנת רבינו השפת אמת זי”ע לקראת יומא דהילולא, תוך אזכור חשיבות השטיבל בנשיאות ראש הישיבה הגר”ש אלתר שליט”א כמקום תורה ותפילה המאיר לכל הסביבה.
יצויין כי בית החסידים הוקם אך לפני שנתיים על ידי איש החסד ר’ משה שפרן ובס”ד כבר מתקיימים בו מנייני שחרית מנחה וערבית לצד כוללים לאברכים מצויינים תלמידי חכמים המפארים את כתר התורה והחסידות בעירנו וספסלי בית המדרש מתרבים ומתווספים כל העת. באחרונה אף הגרד”ש זולדן  מסר שיעורים תורניים מעמיקים בפני רבני הכולל.
מרחבי האתר
דילוג לתוכן